Leerlingen


Voor hoog-/meerbegaafde kinderen, leerlingen met cognitief talent

Als leren op school niet lekker gaat, terwijl je wel hoog intelligent bent.

Thema’s in de begeleiding zijn bijvoorbeeld:

 • Wat kan ik en wie ben ik (op school)?
 • Plezier houden of weer krijgen in leren en school
 • Hoe kan ik voldoen aan de eisen die leren en school aan mij stellen?
 • Hoe ga ik om met mijn cognitieve talenten?

De begeleiding richt zich o.a. op:

 • Ontdekken van kwaliteiten, competenties, leerstijl, blokkades en valkuilen
 • Ontdekken waar je wel/geen invloed op hebt en hoe je dat kunt vormgeven
 • Inzetten van je talenten en kwaliteiten bij het leren voor school
 • Het creëren en bereiken van je eigen ambitiedoelen

TaleηtAanZ gaat er vanuit dat leren altijd nauw verbonden is met

 • je omgeving (jouw relatie met ouders, school, vrienden);
 • jouw kwaliteiten en of je jezelf competent voelt;
 • de mate van autonomie die je ervaart.

Contact met je ouders en school maakt daarom deel uit van de begeleiding. We krijgen dan een zo optimaal mogelijk beeld van jouw mogelijkheden van hoe jij jouw talenten en kwaliteiten kunt benutten. Ik help je om een zo goed mogelijke match te krijgen tussen wat jij in huis hebt en de eisen die leren en school aan jou stellen.

In het begin van de begeleiding staat ‘ontdekken’ centraal: elkaar leren kennen; talenten, kwaliteiten en competenties onderzoeken; zicht krijgen op welke leerstijl je hebt en over welke studievaardigheden en leerstrategieën je al beschikt. Vervolgens begeleid ik je, uitgaande van jouw mogelijkheden, bij het maken van keuzes in je leerproces. Ik help je je talenten te benutten en verder te ontwikkelen, je studievaardigheden te vergroten en optimaal gebruik te maken van wat jij allemaal in huis hebt, zodat jij je schooltijd prettig en efficiënt doorloopt.

TaleηtAanZ biedt zowel individuele begeleiding/coaching als groepstrainingen. Je kunt ook bij TaleηtAanZ terecht voor E-coaching en –advies.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.