Match


Kinderen/jongeren met cognitieve talenten hebben ook recht op passend onderwijs, waarbij ze volledig tot hun recht komen.

Om onderwijs passend te laten zijn, moet er een juiste ‘match’ zijn tussen onderwijs en leerling. TaleηtAanZ richt zich op:

  • Kenmerken van de leerling, de school en de ouders:
    • Welke competenties zijn er, waarin wil je leren?
  • De wisselwerking tussen deze drie: school-leerling, leerling-ouders en ouders-school:
    • Wat is jouw bijdrage in de wisselwerking, waarin wil je leren?

 

driehoek

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken, leren. Als ze goed in hun vel zitten, een ondersteunende omgeving hebben en op een passende manier uitgedaagd worden, komt dit leren optimaal tot stand. Kinderen ervaren dan dat ze betekenisvol bezig zijn en dat ze worden erkend in wie ze zijn en in wat ze kunnen: hun talenten komen tot hun recht. Voor veel leerlingen geldt dat er op school voldoende mogelijkheden zijn om dit te bereiken. Er is dan sprake van een ‘match’ tussen onderwijskenmerken en leerlingkenmerken: de leerling vindt zijn weg binnen het onderwijs en het onderwijs (school, leerkrachten) vindt een weg in het bieden van passende begeleiding voor deze leerling. Bij cognitief getalenteerde leerlingen (hoog-/meer-begaafd) is het vaak zo dat het anders of nauwer luistert om tot een juiste match te komen. Soms gaat dit moeizaam of wil het echt niet lukken. Het is dan van belang de onderwijskenmerken en de leerlingkenmerken onder de loep te nemen en te investeren in de diverse relaties om actief een betere match te bewerkstelligen.