Mij


P1050198b

Mijn naam is Manja Geijsel. Ik ben oprichter en eigenaar van TaleηtAanZ

Mijn loopbaan in het onderwijs begon met werken in het basisonderwijs. In diverse rollen (leerkracht, adjunct en directeur) heb ik ervaren dat kinderen met hun diversiteit in talenten vaak echt (nog) iets anders nodig hebben dan wat ze nu krijgen en leren op school. Dit vraagt om ander onderwijs en anders omgaan met onderwijs, uitgaan van wat werkt en aanvullen wat nodig is. Als dit lukt, dan zal er voor alle kinderen en dus ook voor kinderen met cognitief talent, passend onderwijs zijn. Er zijn helaas nog steeds veel misverstanden over hoogbegaafdheid en het geboden onderwijs is niet altijd passend. Op het Centrum voor Creatief Leren in Sterksel, en later op Feniks Talent in Utrecht, heb ik veel expertise opgedaan in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren (drop-outs) en het creëren van goed onderwijsbeleid voor deze kinderen/jongeren.  Sinds januari 2015 heb ik een eigen praktijk, waarin ik me richt op de kinderen/jongeren met cognitieve talenten. Ook zij hebben recht op passend onderwijs, waarbij ze volledig tot hun recht komen en daardoor hun schooltijd prettig doorlopen. Dat is waar ik me voor in zet!

Ik geloof erin dat de kracht van ontwikkeling en de groei in een leerproces berusten op goed in je vel zitten. Dit is voor mij dan ook de belangrijkste voorwaarde voor ‘leren’. Om hieraan bij te dragen ga ik op basis van gelijkwaardigheid in gesprek. Ik probeer erachter te komen wat de ander voelt, denkt, wat hij wil en wat hem bezig houdt. Vanuit dat perspectief kan ik dan een gerichter en passend aanbod doen.

Andere belangrijke voorwaarde is het hebben van een ondersteunende omgeving. Wat kunnen ouders, school, vrienden en andere betrokkenen hierin voor het kind betekenen? Waar heb je wel/geen invloed op? Dit zijn vragen waarvoor we op zoek gaan naar antwoorden. Door een goede samenwerking ontstaan nieuwe mogelijkheden en die wil ik benutten!

Op een passende manier uitgedaagd worden is de laatste belangrijke voorwaarde. Hiervoor is kennis nodig over leerlingen met cognitieve talenten in het algemeen, over specifieke leerlingkenmerken, over organisatievormen,  over leerkrachtkenmerken, en deze in relatie tot elkaar. Door mijn ervaring in het werken in én rondom onderwijs in diverse rollen, kan ik me goed verplaatsen in andere perspectieven. Ik maak nieuwe mogelijkheden zichtbaar en help op efficiënte wijze passende uitdagingen te creëren.

Mijn eigen Talenten Aan Zet:
Ik kan goed luisteren en kom vlug tot de kern, ik richt me op kansen en ontwikkeling en heb een passie voor wat ik doe.
Mijn opleidingen zijn Aan Zet bij TaleηtAanZ (o.a. Master Special Educational Needs ‘Begeleiden en school leiden’, Novilo ‘Gevorderden talentbegeleiding’, Pabo, HALO).
Mijn missie: Vanuit gelijkwaardigheid en authenticiteit, met passie en kwaliteit zet ik me in voor het welbevinden van kinderen met cognitief talent!