Scholen


Voor professionals in onderwijs en zorg

Als leren bij cognitief getalenteerde leerlingen niet optimaal tot stand komt.

De kennis over hoogbegaafdheid en cognitief talent is volop in ontwikkeling. Op veel scholen zijn er aparte mogelijkheden voor deze leerlingen, zoals bijvoorbeeld plusgroepen en het werken met aangepaste leerstof. Veel leerlingen hebben daar baat bij, maar niet voor alle leerlingen is dit toereikend. De juiste ‘match’ is dan nog niet gevonden en de cognitieve talenten worden onvoldoende aangesproken en ontwikkeld. Het aanbieden van geschikt lesmateriaal is belangrijk, maar vooral de juiste begeleiding, communicatie en het contact tussen leerling en leraar zijn van groot belang om voor deze leerlingen de juiste match te vinden. Bij TaleηtAanZ kunt u terecht voor:

 • Trainingen en workshops: ‘Recht doen aan talent’; ‘Talent: cognitief en creatief’; ‘Leerstijl en/of begeleidersstijl?’ Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen:
  • het vergroten van kennis over de specifieke kenmerken van hoogbegaafde leerlingen;
  • het verkrijgen van inzichten over de wisselwerking tussen onderwijskenmerken en leerlingkenmerken;
  • het ontwikkelen van vaardigheden die voor het begeleiden van deze doelgroep belangrijk zijn;
  • ervaring opdoen in pedagogische tact, didactisch coachen, oplossingsgerichte gesprekken en perspectief nemen;

  Het gaat altijd om maatwerk: de vraag van school en de aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden zijn vertrekpunt om, in overleg, een gepast aanbod te doen.

 • Advies: Mogelijke onderwerpen zijn:
  • het ontwerpen van passende onderwijsarrangementen;
  • differentiatie binnen de school;
  • Overleg en afstemming tussen school en gemeente (OOGO), zowel inhoudelijk als financieel.
 • Coaching en begeleiding: Thema’s binnen de coaching/begeleiding kunnen zijn:
  • het verkrijgen van inzichten over de wisselwerking tussen eigen leerkrachtkenmerken en leerlingkenmerken;
  • het (verder) ontwikkelen van vaardigheden die voor het begeleiden van deze doelgroep belangrijk zijn;
  • het  creëren van de juiste ‘match’ tussen wat de leerling kan en wat jij (en school) biedt;
  • pedagogische tact, didactisch coachen, oplossingsgerichte gesprekken en perspectief nemen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.